Արտահանում

Արտահանում Հայաստանի Հանրապետությունից՝ բեռների համար գոյություն ունեն հետևյալ մաքսային ընթացակարգերը.

Արտահանում

Մաքսային տարածքից դուրս արտահանում

Ժամանակավոր արտահանում

Վերաարտահանում

Արտահանում մաքսային պահեստ

Արտահանում ազատ պահեստ

Արտահանում ազատ մաքսային գոտի

Մաքսային տարանցման

Անմաքս առևտուր

Ստացեք Ձեր ընկերության համար հետևյալ մաքսային  ընթացակարգերով արտահանվող բեռի մաքսային ձևակերպումների սակագինը, լրացնելով հետևյալ ՀԱՅՏ-ը:

Write a Reply or Comment

CAD