Բլոգ

Արտահանում

artahanum

Արտահանում Հայաստանի Հանրապետությունից՝ բեռների համար գոյություն ունեն հետևյալ մաքսային ընթացակարգերը. Արտահանում Մաքսային տարածքից դուրս արտահանում Ժամանակավոր արտահանում Վերաարտահանում Արտահանում մաքսային […]

Ներմուծում

nermucum

Ներմուծում Հայաստանի Հանրապետություն՝ բեռների համար գոյություն ունեն հետևյալ մաքսային ընթացակարգերը. Ներքին սպառման համար Մաքսային տարածքում վերամշակման համար Ժամանակավոր ներմուծում Վերաներմուծում […]

Մաքսային ներկայացուցիչ

maqsayin-nerkayacucich

Մաքսային ներկայացուցիչ ՝ ընկերություն է¸ որը բավարարում է ԵԱՏՄ մաքսային ներկայացուցիչների ռեեստրում ընդգրկվելու սահմանված պայմաններին Մաքսային ներկայացուցիչը հայտարարատուի կամ այլ […]

CAD