Ծառայություններ

  • Ներմուծման հայտարարագրերի լրացում

  • Արտահանման հայտարարագրերի լրացում

  • ԵԱՏՄ տարանցման հայտարարագրերի լրացում

  • Բեռների նախնական զննում և հաշվարկ

  • Բեռների բացթողում մաքսային պահեստներից

  • Մաքսային խորհրդատվություն

  • Բեռնափոխադրման կազմակերպում

  • Բեռնափոխադրման խորհրդատվություն

  • Իրավաբանական ծառայություններ մաքսային ոլորտում

  • Ներմուծման և արտահանման ծախսերի օպտիմալացում