Մաքսային խորհրդատվություն

Մաքսային խորհրդատվություն. իրենից ներկայացնում է մաքսազերծման ամբողջ գործընթացի կազմակերպումը մինչ բեռը ՀՀ ներմուծվելը:

???? խորհրդատվություն մինչև բեռը ՀՀ ներմուծվելը

???? մաքսային վճարների նախնական հաշվարկ

???? մաքսային կոդերի (ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերի) որոշում

???? մատակարարի հետ գրագետ պայմանագրերի կնքում

???? բեռնափոխադրման կազմակերպման

???? հաշիվ-ապրանքագրերի ստուգում և շտկում

Մաքսային խորհրդատվություն. իր մեջ ներառում է նաև, մինչ բեռի ՀՀ ներմուծվելը, ոչ սակագնային կարգավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի դիմումի լրացումը և այդ փասթաթղթերի ձեռքբերումը

  • Ֆիտոսանիտարական սերտիֆիկատների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում և դիմումի ներկայացում
  • Սննդի անվտանգության սերտիֆիկատի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում և դիմումի ներկայացում
  • Ռազմական և երկակի նշանակության ապրանքների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում և դիմումի ներկայացում
  • Բնապահպանական առանձնակի նշանակություն ունեցող ապրանքների համար ՀՀ Բանապահպանության նախարարության թույլտվության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում և դիմումի ներկայացում
  • Կրիպտոգրաֆիկական ապրանքների համար ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայություն համապատասխան փաստաթղթերի դիմում և ներկայացում
  • Դեղերի և համանման ապրանքների համար ՀՀ Առողջապահության նախարարություն դիմումի և փաստաթղթերի ներկայացում
  • Մի շարք բեռներ, որոնք ունեն ռադիոընդունիչներ,ալեհավաքներ և WiFi ադապտորներ, երբեմն անհրաժեշտություն է առաջանում ՀՀ կապի նախարարության թույլտվություններ, որոնց համար նույնպես մաքսային բրոքերները դիմում են համապատասխան թույլտվության

Մաքսային խորհրդատվության մեջ է ներառվում նաև մաքսային նախնական հայտարարագրի լրացում, որը կազմում է գրեթե ամբողջ մաքսազերծման գործընթացի 80 տոկոսը:Մաքսային հայտարարագրի կազմումը իր մեջ ներառում է .

  • Մաքսային կոդերի(ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերի որոշում), որի արդյունքում տնտեսվարողը կարողանում է հասկանալ յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի համար գործող մաքսային տոկոսադրույքները
  • Ապրանքների դասակարգումը ըստ ծագման երկրների և մաքսային կոդերի(ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերի),որի արդյունքում արդեն պարզ է դառնում մաքսային հայտարարագրում անվանումների քանակը,ուստնի նաև մաքսային բրոքերական ընկերության ծառայության գումարը
  • Մաքսային վճարները. մաքսային նախնական հայտարարագրի լրացումից հետո արդեն պարզ են դառնում մաքսային վճարները, ուստի տնտեսվարողը մինչ բեռի ՀՀ ներմուծվելը, ըստ հաշվեհամարների կարողանում է ապահովել մաքսային հաշվեհամարներին անհրաժեշտ գումարներ:

Մաքսային խորհրդատվությունը շատ կարևոր և առանցքային դեր ունի մաքսազերծման գործընթացում, առանց մաքսային խորհրդատվության, անորոշ ժամանակով կերկարի մաքսազերծման գործընթացը և տնտեսվարողը կունենա նյութական և ժամանակային կորուստներ:Ուստի մաքսային խորհրդատվությունը մաքսազերծման անբաժանելի մասն կազմում:

Սատցեք Ձեր ընկերության համար մաքսային ձևակերպումների սակագին,մաքսային խորհրդատվություն,լրացնելով հետևյալ Հայտը

Write a Reply or Comment

CAD