Մաքսային արժեքի որոշման մեթոդներ

Մաքսային արժեքի որոշման մեթոդներ

Գոյություն ունեն մաքսային արժեքի որոշման 6 մեթոդներ

☑️Դրանք են` 👇

🔸Մաքuային արժեքի որոշումն` ըստ գործարքի գնի մեթոդի

🔸Մաքuային արժեքի որոշումն` ըuտ նույն ապրանքների գործարքի գնի

🔸Մաքuային արժեքի որոշումն` ըuտ համանման ապրանքների գործարքի գնի

🔸ՀՀ ներքին շուկայում ապրանքի միավորի իրացման գնի հիման վրա ՀՀ մաքuային uահմանով տեղափոխվող ապրանքների մաքuային արժեքի որոշում

🔸Մաքuային արժեքի որոշումն` ըuտ հաշվարկային արժեքի

🔸Մաքuային արժեքի որոշման պահուuտային մեթոդ