Ներմուծում

Ներմուծում Հայաստանի Հանրապետություն՝ բեռների համար գոյություն ունեն հետևյալ մաքսային ընթացակարգերը.

Ներքին սպառման համար

Մաքսային տարածքում վերամշակման համար

Ժամանակավոր ներմուծում

Վերաներմուծում

Ներմուծում մաքսային պահեստ

Ներմուծում ազատ պահեստ

Ներմուծում ազատ մաքսային գոտի

Մաքսային տարանցում

Ներքին սպառման համար վերամշակում

Ոչնչացում

Հրաժարում՝ հօգուտ պետության անմաքս առևտուր

Ստացեք Ձեր ընկերության համար հետևյալ մաքսային  ընթացակարգերով ներմուծվող բեռի մաքսային ձևակերպումների սակագինը, լրացնելով հետևյալ ՀԱՅՏ-ը:

Write a Reply or Comment

CAD