Սակագներ

Խնդրում ենք պատասխանել հետևյալ հարցերին և ստանալ գնառաջարկ

  • Տարեկան միջին գործարքների քանակ

  • Ներմուծվող/Արտահանվող երկրներ

  • Հայտարարագրում միջին անվանումների քանակը

  • Ձևակերպվող մեթոդներ

  • Բեռների բացթողում մաքսային պահեստներից

  • Բեռների նախնական զննում և հաշվարկ

  • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեռքբերում(օրինակ սերտիֆիկատներ,թույլտվություններ և այլն.)

  • *Մեր ընկերությունը երաշխավորում է Ձեր կողմից տրամադրված տեղեկատվության խիստ կոնֆիդենցիալությունը: